Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > tuyentruyenphobien
 

 Tuyên truyền phổ biến pháp luật

 
Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020
Đăng bởi NMT. Vào ngày 18/09/2020
Xem chi tiết
Về việc cảnh giác khi tham gia ứng dụng thanh toán hộ Myaladdiz
Đăng bởi NMT. Vào ngày 18/09/2020
Xem chi tiết
Quyết định phê duyệt đề án về tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030
Đăng bởi NMT. Vào ngày 18/09/2020
Xem chi tiết
Tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đông chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910- 30/9/2020)
Đăng bởi NMT. Vào ngày 18/09/2020
Xem chi tiết
Quyết định số 1368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân
Đăng bởi NMT. Vào ngày 09/09/2020
Xem chi tiết
Về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục
Đăng bởi NMT. Vào ngày 03/09/2020
Xem chi tiết
Tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống Coivd-19
Đăng bởi NMT. Vào ngày 27/08/2020
Xem chi tiết
Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Đăng bởi NMT. Vào ngày 27/08/2020
Xem chi tiết
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh
Đăng bởi NMT. Vào ngày 26/08/2020
Xem chi tiết
Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
Đăng bởi NMT. Vào ngày 25/08/2020
Xem chi tiết
Các tin khác:
•   Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực...(21/08/2020)
•   Quy chế hoạt động của Tổ Công tác thông tin truyền thông tỉnh Quảng Nam(20/08/2020)
•   Quyết định số 1696/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về triển khai quyết định số 628/QĐ-TTg của...(19/08/2020)
•   V/v tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19(13/08/2020)
•   Nghị định số 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật...(12/08/2020)
•   Nghị định số 79/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ, chính sách trong xây...(12/08/2020)
•   Nghị định số 73/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh...(12/08/2020)
•   Nghị định số 75/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật...(12/08/2020)
•   Nghị định số 77/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc quản lý, khai thác thông...(12/08/2020)
•   QUYẾT ĐỊNH 987/QĐ-TTG NĂM 2020 VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 42-CT/TW...(12/08/2020)