Nghiệm thu đề tài “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để xây dựng mô hình trồng mít cao sản có năng suất cao, chất lượng tốt tại Đông Giang, tỉnh Quảng Nam”

Ngày 01/9/2015, Hội đồng khoa học huyện Đông Giang tổ chức nghiệm thu đề tài “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để xây dựng mô hình trồng mít cao sản có năng suất cao, chất lượng tốt tại Đông Giang, tỉnh Quảng Nam” do Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH-CN Quảng Nam chủ trì; CN. Huỳnh Hữu Thắng làm chủ nhiệm.

Hội đồng do Bà Ating Tươi, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì, ngoài ra còn có sự tham gia của Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh và các phòng, ban chức năng của huyện.

          Sau 36 tháng thực hiện, cho thấy được cây mít ghép cao sản thích nghi với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng tại huyện miền núi Đông Giang. Bên cạnh đó, đề tài làm rõ các giá trị kinh tế của cây mít ghép cao sản là cây trồng đa mục tiêu. So với các loại cây ăn trái khác, mít ghép cao sản là cây dễ trồng, chịu hạn rất tốt, ít công chăm sóc, áp dụng quản lý dịch hại bằng phương pháp IPM tốt có thể không cần sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật, cho năng suất cao, sản lượng trung bình đạt 35kg trái/cây, chất lượng ngon, thích hợp ăn tươi, chế biến sấy khô. Với sự thành công của đề tài góp phần rất lớn trong việc xây dựng nông thôn mới bền vững của huyện Đông Giang.