Hội nghị tổng kết hoạt động Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH-CN năm 2015

Sáng ngày 14/12/2015, Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH-CN đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015 và đề xuất phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

 Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện lãnh đạo các phòng/đơn vị, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên của Sở cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm.

          Hội nghị đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Trung tâm trong năm qua, đặc biệt công tác nghiên cứu ứng dụng và nhân rộng mô hình từ các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống. Những năm qua Trung tâm đã tiếp nhận, làm chủ một số công nghệ và tổ chức sản xuất đưa vào ứng dụng tại 18 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh như sử dụng chế phẩm vi sinh để sản xuất phân hữu cơ vi sinh tại chỗ, phân bón qua lá thủy phân từ trùn quế thâm canh cây trồng rau ăn lá, ăn quả, rau bản địa; lúa nước, lạc, ngô lai, đỗ các loại, mít, chuối, hoa, cây cảnh…; chế phẩm vi sinh xử lý môi trường nước thải thủy sản, nước thái sinh hoạt, rác thải; chế phẩm tricoderma phòng trừ nấm bệnh đã tạo đột phá về năng suất và chất lượng được người tiêu dùng, thị trường đánh giá cao. Công nghệ sản xuất giống và hướng dẫn người dân trồng nấm ăn, nấm dược liệu thương phẩm cho năng suất cao, thu nhập ổn định. Công nghệ nuôi cấy mô cây chuối, cây bưởi đảm bảo chất lượng giống, rieng cây chuối nuoi cấy mô có tỉ lệ sống đạt 100% và sau 9 tháng đã cho thu hoạch với năng suất rất cao, được người dân, chính quyền địa phương đánh giá cao kết quả này.