Tập huấn hướng dẫn sử dụng chế phẩm Trichoderma, phân bón qua lá thủy phân từ trùn quế trên các loại cây trồng tại thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An

Trong khuôn khổ thực hiện đề tài: “Ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất chế phẩm Trichoderma, phân bón qua lá thủy phân từ trùn quế phục vụ cho cây trồng tại Quảng Nam”

 

Ngày 05/4/2016, Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH-CN đã chủ trì, phối hợp Trạm Khuyến nông – Khuyến lâm thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An, tổ chức 02 lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng chế phẩm Trichoderma, phân bón qua lá thủy phân từ trùn quế  trên các loại cây trồng tại xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn và phường Cẩm Phô, thành phố Hội An với hơn 100 lượt người tham gia. 

Nội dung đề tài đã triển khai là xây dựng 02 mô hình, gồm:

- Mô hình sử dụng chế phẩm Trichoderma bón cho cây khổ qua và cải xanh tại xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, có đối chứng

 - Mô hình sử dụng phân bón qua lá phân bón qua lá thủy phân từ trùn quế phun, tưới trên cây đồng tiền và cúc tại phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, có đối chứng

1. Đối với chế phẩm Trichoderma:

    - Về tiếp thu lý thuyết: Cán bộ kỹ thuật viên cơ sở, người dân đã nhận biết được chế phẩm Trichoderma có nhiều công dụng đối với cây trồng như: ức chế một số nấm gây bệnh hại cây trồng; bệnh chết nhanh, kích thích tăng trưởng; tạo điều kiện tốt cho vi sinh vật cố định đạm, phân giải lân phát triển trong đất, kích thích sự tăng trưởng và phục hồi bộ rễ; cải tạo, làm cho đất tơi xốp, tăng hàm lượng chất mùn và vi sinh vật có ích, gia tăng độ phì nhiêu của đất tăng cường sức đề kháng cho cây trồng. Đặc biệt, chế phẩm trichoderma do Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH-CN phân lập, sản xuất  tại Quảng Nam nên hiệu lực của nó rất cao, do vi sinh tại chỗ thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên của địa phương.

   - Về kỹ thuật thực hành: Cán bộ kỹ thuật viên cơ sở, người dân đã nắm vững 02 phương thức sử dụng chế phẩm:

+ Kỹ thuật pha chế phẩm: pha 1 kg chế phẩm Trichoderma vào khoảng 100 lít nước, tưới hoặc phun 1lít/cây

       + Kỹ thuật ủ cùng phân hữu cơ vi sinh: Phân hữu cơ vi sinh sau khi ủ thành phẩm sẽ được trộn cùng với chế phẩm và đưa đi bón cho cây trồng  Ngoài 2 đối tượng cây trồng của dự án, Trung tâm còn hướng dẫn sử dụng trên các loại cây khác   

  2. Đối với phân bón qua lá thủy phân từ trùn quế:

    - Về tiếp thu lý thuyết: Cán bộ kỹ thuật viên cơ sở, người dân đã nhận biết được công dụng của phân bón qua lá thủy phân từ trùn quế như: giúp cây phát triển tốt, đâm chồi khỏe, đẻ nhánh mạnh, tán lá rộng, xanh mượt, cây lớn nhanh, làm tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng từ đất, từ lá và quang hợp mạnh, làm tăng sức đề kháng với sâu bệnh và thời tiết khắc nghiệt, làm giảm đáng kể lượng phân bón qua đất.

  - Về kỹ thuật thực hành: Nêu cách pha chế và phun trên cây hoa cúc, đồng tiền: Hòa phân bón lá rồi định mức theo bình phun 8 lít (liều lượng 15 ml cho bình 8 lít), tiến hành phun (phun vừa ướt lá). Phun khi chiều mát và định kỳ 7 ngày phun 1 lần từ khi cây hồi xanh (từ vườn ươm đem ra vườn trồng) đến khi thu hoa. Kết thúc phun trước khi hoa thu hoạch 15 ngày. Ngoài 2 đối tượng cây trồng của dự án, Trung tâm còn hướng dẫn sử dụng trên các loại cây khác như: Một số cây hoa khác, cây kiểng, cây rau, cây ăn quả, cây công nghiệp.