Ứng dụng chế phẩm vi sinh FBP để sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững

Chế phẩm vi sinh FBP do Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH-CN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam tiếp nhận, làm chủ công nghệ sản xuất chế phẩm và đã được ứng dụng thành công trên các loại cây trồng tại tỉnh Quảng Nam trong thời gian từ năm 2011- đến nay.