Sản phẩm của ngành khoa học và công nghệ tại triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam

Trong 20 năm qua, ngành khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đã đồng hành, gắn liền cùng với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Một số sản phẩm tham gia trưng bày tại triển lãm lần này phục vụ thiết thực vào sản xuất và đời sống của người dân

 

Nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1997-2017) và 42 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội sau 20 năm tái lập tỉnh. Nội dung triển lãm tập trung vào thành tựu của các nhóm ngành như kinh tế, văn hóa – xã hội, khoa học – kỹ thuật, đối ngoại an ninh quốc phòng, các sản phẩm tiêu biểu trên lĩnh vực nông nghiệp, làng nghề truyền thống và các sản phẩm của Cty CP ô tô Trường Hải. Đây là những sản phẩm, thành tựu tiêu biểu, nổi bật của các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp đạt được trong hành trình 20 năm từ ngày tái lập tỉnh.