Hội thảo xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Quinoa tại tỉnh Quảng Nam

Nhằm thảo luận, đánh giá kết quả mô hình trồng thử nghiệm cây Quinoa thuộc đề tài “Đánh giá khả năng di thực cây Quinoa (Chenopodium quinoa Willd) phục vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Trị”;

 

Trong 02 ngày 11/4/2017 và 16/4/2017, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung phối hợp với Trung tâm Ứng dụng và Thông tin Khoa học-Công nghệ Quảng Nam tổ chức Hội thảo đầu bờ tại 3 địa phương triển khai mô hình gồm: Xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh, xã Tiên Thọ - huyện Tiên Phước và xã Bình Nam - huyện Thăng Bình để giới thiệu mô hình trồng thử nghiệm và kết quả nghiên cứu về cây Quinoa tại Quảng Nam.  

Sau khi nghe nhóm nghiên cứu trình bày về kết quả nghiên cứu và được trực tiếp tham quan mô hình, các đại biểu đánh giá cao kết quả đạt được của mô hình, bước đầu cho thấy cây Quinoa có thể trồng được trên một số chân đất tại Quảng Nam. Quinoa đây là loại cây lương thực “vàng” có hàm lượng dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao, nếu trồng thành công sẽ mở thêm cơ hội cho bà con nông dân trong việc lựa chọn loài cây trồng cho hiệu quả kinh tế và thích ứng với biến đổi khí hậu.