Hiệu quả từ việc ứng dụng phân hữu cơ vi sinh chức năng và chế phẩm Trichoderma vào trồng, chăm sóc cây Sâm Ngọc Linh

Được sự hướng dẫn của Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH-CN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam về kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng và ứng dụng vào trồng, chăm sóc cây sâm Ngọc Linh từ các loại chế phẩm vi sinh vật do Trung tâm sản xuất.

Tin liên quan