Xây dựng mô hình trồng chuối mốc bằng giống nuôi cấy mô tại xã kết nghĩa Trà Tân, huyện Bắc Trà My

Thực hiện kế hoạch phối hợp hỗ trợ ứng dụng tiến bộ KH&CN để phục vụ xây dựng nông thôn mới giữa Sở Khoa học và Công nghệ và UBND xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My; Sở Khoa học và Công nghệ giao Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KHCN triển khai thực hiện đề tài: “Xây dựng mô hình trồng chuối bằng giống nuôi cấy mô có năng suất và chất lượng cao tại xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My” do bà Mai Thị Thúy Hồng làm chủ nhiệm.

Trong thời gian vừa qua, Trung tâm đã phối hợp với UBND xã Trà Tân, Đoàn thanh niên của  Sở Khoa học và Công nghệ   xã Trà Tân đã tiến hành triển khai một số nội dung của đề tài về chọn hộ, chọn địa điểm, tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật trồng chuối mốc nuôi cấy mô thâm canh bằng phân hữu cơ vi sinh chức năng cho 10 hộ dân với số lượng 1.200 cây trên tổng diện tích 01 ha. Đến nay cây chuối  đã  trồng được 03 tháng, qua theo dõi cho thấy cây sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ sống cao. Trong thời gian đến, Trung tâm tiếp tục hướng dẫn các hộ dân về chăm sóc và  theo dõi quá trình sinh trưởng phát triển của cây trồng.

Một số hình ảnh thực hiện của mô hình:

 

 

Tập huấn kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng và kỹ thuật trồng chuối mốc nuôi cấy mô

 

 


Giống chuối mốc nuôi cấy mô được cấp cho  người dân

 Đoàn viên Thanh niên Sở KH&CN và Xã Trà Tân hướng dẫn người dân trồng  chuối

 

Đoàn viên Thanh niên  xã Trà Tân hướng dẫn người dân  chăm sóc chuối nuôi cấy mô trồng 02 tháng

 

Tin liên quan