Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2025: Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0

Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0; Mã số: KC-4.0/19-25

 Quyết định 2813/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ kèm theo

Quý vị quan tâm có thể liên hệ địa chỉ sau để được hỗ trợ thông tin chi tiết:

Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ_Sở KH&CN Quảng Nam

Tel: 02356290925

Email: tandost@gmail.com

Tin liên quan