Hội nghị đầu bờ kết quả đề tài “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây ớt A Riêu phục vụ sản xuất hàng hóa trên địa bàn huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam”

Ngày 16/1/2022, tại UBND xã Mà Cooih, huyện Đông Giang,tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Hội nghị đầu bờ “Giới thiệu và quảng bá các kết quả nghiên cứu và sản phẩm của đề tài tới người dân, cán bộ chuyên môn cũng như người tiêu dùng quan tâm đến thương hiệu ớt A riêu Mà Cooih“. Hội nghị này nằm trong khuôn khổ đề tài KHCN cấp tỉnh “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây ớt A Riêu phục vụ sản xuất hàng hóa trên địa bàn huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam” do phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Đông Giang chủ trì thực hiện, TS.GVC. Nguyễn Văn Đức từ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế làm chủ nhiệm.

 

 Tham gia hội nghị gồm đại diện phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đông Giang; UBND xã Mà Cooih; UBND xã Sông Kon; UBND xã Zơ Ngây; cán bộ phụ trách nông nghiệp của xã và nhân dân xã Mà Cooih. Hội nghị đã nghe Ban chủ nhiệm đề tài Báo cáo sơ bộ một số kết quả nghiên cứu của đề tài; Báo cáo một số định hướng chiến lược phát triển sản phẩm thương mại mang thương hiệu ớt A Riêu.

Tại Hội nghị, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp địa phương, bà con nông dân tham gia mô hình của đề tài đã đánh giá cao kết quả của đề tài, các biện pháp bảo tồn, nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến một số sản phẩm của đề tài đã được người dân áp dụng, bước đầu đã có những kết quả rõ rệt; năng suất sản phẩm ớt A Riêu đã được nâng lên. Trong khuôn khổ của Hội nghị đầu bờ, các Đại biểu tham dự đã được tham quan mô hình lưu giữ, vườn sản xuất giống, mô hình trồng, mô hình chế biến sản phẩm ớt A Riêu tại Hợp tác xã Nông nghiệp Mà Cooih.  

 

 

Ban chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắc kết quả đề tài

Phát biểu của Chủ tịch UBND xã Mà Cooih