Hội thảo Khoa học đề tài “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây ớt A Riêu phục vụ sản xuất hàng hóa trên địa bàn huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam”

Ngày 17/01/2022, tại Phòng họp trực tuyến UBND Huyện Đông Giang – Tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Hội thảo khoa học đề tài KHCN cấp tỉnh “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây ớt A Riêu phục vụ sản xuất hàng hóa trên địa bàn huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam” do phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đông Giang chủ trì, TS.GVC. Nguyễn Văn Đức từ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế làm chủ nhiệm. Hội thảo khoa học được tổ chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp, ông Hồ Quang Minh - Phó chủ tịch UBND huyện Đông Giang chủ trì Hội thảo.

Thành phần hội thảo gồm các nhà khoa học đến từ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế; Đại học Tây Nguyên; Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng vùng 3; Các nhà quản lý từ Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Quảng Nam, các cơ quan chuyên của Huyện Đông Giang; UBND xã Mà Cooih; Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Mà Cooih; các doanh nghiệp đối tác tiêu thụ ớt. 

Hội thảo đã nghe các báo cáo khoa học: 

(1) Báo cáo sơ bộ một số kết quả nghiên cứu của đề tài do TS.GVC. Nguyễn Văn Đức, Chủ nhiệm đề tài trình bày.

(2) Báo cáo kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh học, yêu cầu sinh thái của cây ớt A Riêu và kỹ thuật nhân giống ớt A Riêu do PGS.TS. Nguyễn Đình Thi – Khoa Nông học – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trình bày.

(3) Phân tích đa dạng di truyền giống ớt xiêm địa phương do TS. Nguyễn Ngọc Truyền Thi – Khoa Phát triển nông thôn – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trình bày.

(4) Báo cáo về kết quả nghiên cứu Quy trình kỹ thuật chế biến các sản phẩm ớt A Riêu do ThS. Phan Thị Bé Thi – Khoa Cơ khí và Công nghệ – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trình bày.

(5) Xây dựng định hướng chiến lược phát triển sản phẩm thương mại mang thương hiệu ớt A Riêu – TS.GVC. Nguyễn Văn Đức, Chủ nhiệm đề tài. 

Ngoài các nghiên cứu về đặc điểm sinh thái, đa dạng di truyền của ớt A Riêu, phương pháp bảo tồn, kỹ thuật nhân giống, trồng, thu hoạch, chế biến ớt A Riêu, mô hình nhân giống của đề tài đã cung cấp cho người dân xã Mà Cooih huyện Đông Giang hơn 500 ngàn cây ớt giống. Bên cạnh đó, mô hình chế biến sản phẩm ớt A Riêu đã được Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Mà Cooih phát triển và tham gia 03 Hội chợ thương mại. Đến nay, Các sản phẩm chế biến của đề tài như Muối ớt A Riêu, ớt A Riêu muối chua, tương ớt A Riêu, ớt A Riêu muối măng đã được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đón nhận.

  Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến góp ý cho các báo cáo chuyên đề, một số vấn đề thực tiễn cũng đã được các đại biểu góp ý để Ban chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh kết quả. Tại buổi Hội thảo, ông Hồ Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Huyện cần tiếp cận với kết quả của đề tài, tham mưu UBND huyện đề xuất dự án nhân rộng theo cơ chế Nghị Quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sau khi đề tài được