Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với UBND huyện Đông Giang triển khai dự án theo cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 và Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh

Năm 2021, UBND huyện Đông Giang đã đề xuất đặt hàng dự án thực hiện theo cơ chế Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh “Ứng d¬ụng tiến bộ kỹ thuật phát triển mô hình chăn nuôi heo cỏ miền núi an toàn sinh học gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Đông Giang ”. Dự án do Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Đông Giang chủ trì thực hiện. Đến nay, UBND tỉnh đã có các Quyết định phê duyệt danh mục, phê duyệt kinh phí thực hiện dự án; Sở Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt thuyết minh, ký Hợp đồng thực hiện dự án. Thời gian thực hiện dự là 24 tháng, từ tháng 3/2022 đến tháng 02/2024.

Để triển khai thực hiện dự án hiệu quả, ngày 30/3/2022, Đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ do đồng chí Nguyễn Phi Thạnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) làm trưởng đoàn, đồng chí Lê Thủy Trinh- PGĐ Sở, cùng với đại diện Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ, Văn phòng Sở đã làm việc với UBND huyện Đông Giang các đơn vị liên quan. Làm việc với đoàn, về phía huyện Đông Giang có đồng chí Hồ Quang Minh - PCT  UBND huyện, cùng với đại diện Lãnh đạo  phòng Tài chính Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND hai xã Jơ Ngây và xã Kà Dăng và chủ nhiệm, Trung tam Kỹ thuật nông nghiệp huyện(cơ quan chủ trì dự án)

Đ/c Nguyễn Phi Thạnh – GĐ Sở KH&CN phát biểu tại buổi làm việc UBND huyện Đông Giang

 Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Sở KH&CN đánh giá cao huyện Đông Giang là một trong các huyện miền núi triển khai đẩy mạnh hoạt động KH&CN nổi bậc trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ của buổi làm việc, một số định hướng đẩy mạnh hoạt động KH&CN phục vụ phát triển một số sản phẩm đặc trưng của huyện (heo cỏ địa phương, gà nổ, chè dây Ra Zéh, ớt A Riêu v.v...) từ khâu phát triển vùng nguyên liệu, thu hoạch, chế biến sâu, xác lập quyền sở hữu công nghiệp đã được thảo luận để thống nhất kế hoạch triển khai.

 

                           Quang cảnh làm việc với Lãnh đạo UBND xã Kà  Dăng, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Đông Giang tại UBND xã Kà  Dăng trong buổi sáng ngày 30/3/2022