Hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022

Ngày 21 tháng 4 hằng năm được Liên hợp quốc (UN) chọn làm Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới trong mọi khía cạnh của sự phát triển con người. Ngày 26 tháng 4 hằng năm được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) chọn làm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới.

Để kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022, WIPO đưa ra thông điệp “IP and Youth innovating for a Better Future” - “Sở hữu trí tuệ và Thế hệ trẻ đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn” để ghi nhận tiềm năng to lớn của giới trẻ trong việc tìm ra các giải pháp mới hỗ trợ sự chuyển đổi đến một tương lai tốt đẹp hơn một cách bền vững.

    Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khai thác quyền sở hữu trí tuệ hiện nay đang thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Việc tiếp cận và khai thác sử dụng những kiến thức về sở hữu trí tuệ sẽ là cơ sở hỗ trợ mục tiêu của các doanh nghiệp và các bạn trẻ, giúp biến ý tưởng của họ thành hiện thực, tạo thu nhập, tạo việc làm và tác động tích cực đến thế giới xung quanh.

Để hưởng ứng sự kiện quan trọng nêu trên, ngày 14/4/2022 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức lớp tập huấn về “Quyền Sở hữu trí tuệ đối với hoạt động đổi mới sáng tạo”

Tham dự lớp tập huấn về phía Cục Sở hữu trí tuệ có Ông  Nguyễn Văn Bảy – Phó Cục trưởng và Bà Nguyễn Thị Thuý – Phụ trách Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng. Về phía Sở KH&CN có Bà Lê Thủy Trinh – Phó Giám đốc Sở KH&CN và các anh chị đại diện các phòng ban liên quan thuộc Sở.