Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

Ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ và thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 là ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Hòa chung với không khí tưng bừng chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 với chủ đề  “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thật ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. 

Các hoạt động được triển khai trên hầu hết các lĩnh vực như: tổ chức tuyên truyền pháp luật về khoa học và công nghệ, thành tựu, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực đời sống xã hội và doanh nghiệp; Tổ chức lớp tập huấn về “Quyền sở hữu trí tuệ đối với hoạt động đổi mới sáng tạo”; Tổ chức Hội đồng khoa học & công nghệ xác định các nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2030; Triển khai kế hoạch chuyển đổi số một cách khoa học, thiết thực; Thiết kế banner và đăng tải các bài viết, tin tức, hình ảnh…chào mừng ngày KH&CN Việt Nam trên Website của Sở KH&CN, treo băng rôn khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt để hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tiếp cận những kiến thức về khoa học công nghệ và nắm bắt kịp thời các chính sách hỗ trợ từ khoa học và công nghệ để phát triển doanh nghiệp sau đại dịch Covid 19, Sở đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: tổ chức khảo sát, vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2022 - kết quả bước đầu có 4 đơn vị nộp đơn đăng ký tham gia; Tổ chức họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2022 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2030; Tổ chức khảo sát các sản phẩm chủ lực – sản phẩm OCCOP của địa phương để xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm theo chuỗi giá trị bền vững;  tổ chức buổi tọa đàm phổ biến, giải đáp những thắc mắc về những kiến thức về sở hữu trí tuệ cho Công ty TNHH cơ khí và công nghiệp hỗ trợ Trường Hải ,…

Trong khuôn khổ triển khai Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025Sở đã tổ chức làm việc và ký kết với UBND các huyện kế hoạch phối hợp triển khai các dự án hỗ trợ  chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ  thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nông thôn miền núi và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; cụ thể các dự án, phương án:  Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ hạt lúa giống cấp xác nhận theo chuỗi liên kết bền vững tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam”;  “Ứng d­ụng tiến bộ kỹ thuật phát triển mô hình chăn nuôi heo cỏ miền núi an toàn sinh học gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Đông Giang ”; “Ứng dụng công nghệ năng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động nhằm nâng cao hiệu quả cho sản xuất nước mắm truyền thống tại HTX Hai Hiền xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam”; “Xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng, chăm sóc cây tiêu tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam”. Cũng như đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan chủ trì hoàn chỉnh hồ sơ các dự án mới (Dự án “Ứng dụng Khoa học công nghệ để sản xuất giống và xây dựng mô hình nấm Linh chi, nấm Vân chi và nấm Bào ngư tại HTX Nấm Công nghệ cao miền Trung, tỉnh Quảng Nam’ đề xuất  dự án“ Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình liên kết bền vững trong sản xuất và tiêu thụ cây sâm Bố Chính tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam”).

Đây là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy dụng công nghệ vào sản xuất. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./. 

Tin liên quan