Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với huyện Thăng Bình về triển khai dự án theo cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 và Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh

Trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Thăng Bình, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện dự án “ Ứng dụng công nghệ năng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động nâng cao hiệu quả cho sản xuất nước mắm truyền thống tại Hợp tác xã  Hai Hiền, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam”  do Hợp tác xã  Hai Hiền chủ trì thực hiệndự án “ Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ hạt lúa giống xác nhận theo chuỗi liên kết bền vững tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam”  do Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Đào chủ trì thực hiện; bắt đầu thực hiện từ tháng 03/2022; dự án được thực hiện theo cơ chế của Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 và Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025. 

Để triển khai thực hiện dự án hiệu quả, chiều ngày 28/3/2022, Đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ do bà Lê Thủy Trinh, PGĐ Sở làm Trưởng đoàn  cùng với phòng Quản lý Công nghệ, Văn phòng Sở tổ chức làm việc với huyện Thăng Bình. Đón tiếp và làm việc với Đoàn, về phía huyện Thăng Bình có đồng chí Trương Công Sơn - PCT  UBND huyện, cùng với đại diện phòng Tài chính Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng NN và PTNT, UBND hai xã Bình Đào và xã Bình Dương, chủ nhiệm, cơ quan chủ trì dự án.