Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với huyện Thăng Bình về triển khai dự án theo cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 và Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh

Trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Thăng Bình, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện dự án “ Ứng dụng công nghệ năng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động nâng cao hiệu quả cho sản xuất nước mắm truyền thống tại Hợp tác xã  Hai Hiền, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam”  do Hợp tác xã  Hai Hiền chủ trì thực hiệndự án “ Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ hạt lúa giống xác nhận theo chuỗi liên kết bền vững tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam”  do Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Đào chủ trì thực hiện; bắt đầu thực hiện từ tháng 03/2022; dự án được thực hiện theo cơ chế của Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 và Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025. 

Để triển khai thực hiện dự án hiệu quả, chiều ngày 28/3/2022, Đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ do bà Lê Thủy Trinh, PGĐ Sở làm Trưởng đoàn  cùng với phòng Quản lý Công nghệ, Văn phòng Sở tổ chức làm việc với huyện Thăng Bình. Đón tiếp và làm việc với Đoàn, về phía huyện Thăng Bình có đồng chí Trương Công Sơn - PCT  UBND huyện, cùng với đại diện phòng Tài chính Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng NN và PTNT, UBND hai xã Bình Đào và xã Bình Dương, chủ nhiệm, cơ quan chủ trì dự án.

 

Description: D:\nam2022\bantinKHCN2022\thang5.2022\anhnghiquyet02\anh2.jpg

Bà Lê Thủy Trinh– PGĐ Sở KH&CN phát biểu tại buổi làm việc với huyện Thăng Bình

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Sở KH&CN đánh giá huyện Thăng Bình là một trong các địa phương triển khai tốt hoạt động KH&CN cấp huyện trên địa bàn tỉnh; huyện triển khai nhiều dự án/ đề tài KH&CN các cấp nhằm tổ chức hoạt động ứng dụng chuyển giao KH&CN vào sản xuất và đời sống. Huyện Thăng Bình có nhiều sản phẩm đặc thù, đặc trưng do đó trong thời gian đến cần tập trung đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN, phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, để tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng, sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ. 

Về nội dung phối hợp quản lý dự án 02 dự án theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 và Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh, Lãnh đạo Sở KH&CN nhấn mạnh, đây là dự án đa mục tiêu, có tính lan tỏa trong cộng đồng; Hợp tác xã  Hai Hiền và Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Đào  cần bám sát các nội dung đã được phê duyệt trong thuyết minh dự án và hợp đồng đã được ký kết thực hiện hiệu quả và đảm bảo chất lượng. UBND huyện Thăng Bình chỉ đạo các Phòng/đơn vị liên quan hỗ trợ, giám sát Hợp tác xã Hai Hiền và Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Đào  trong quá trình triển khai thực hiện; Sở KH&CN cùng đồng hành theo dõi trong suốt quá trình thực hiện dự án.

BV

Tin liên quan