Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với huyện Tiên Phước triển khai phương án theo cơ chế, chính sách hỗ trợ Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh

Nằm trong chuỗi các dự án thực hiện theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh, phương án: “Xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng, chăm sóc cây tiêu Tiên Phước theo hướng bền vững tại huyện Tiên Phước” được UBND huyện Tiên Phước đề xuất đặt hàng năm 2021, do Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Tiên Phước chủ trì thực hiện. UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định phê duyệt danh mục tại Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 và Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 Phê duyệt kinh phí thực hiện phương án. Sở Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt thuyết minh, ký hợp đồng thực hiện phương án. Thời gian triển khai phương án là 36 tháng, từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2025.

Để triển khai thực hiện hiệu quả phương án, sáng ngày 23/12/2020 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam đã cử đoàn công tác do đồng chí Lê Thủy Trinh – Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn cùng đại diện Lãnh đạo Phòng Quản lý công nghệ, Văn phòng Sở đã có buổi làm việc với huyện Tiên Phước. Về phía địa phương có ông Võ Văn Hòa – Phó trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tiên Phước,  cơ quan chủ trì thực hiện phương án - Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Tiên Phước, đại diện cơ quan chuyển giao – Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam và các đơn vị liên quan.