Hội nghị Tập huấn Hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017

Sáng ngày 26 tháng 5 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Nam, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam đã phối hợp với Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ tổ chức Hội nghị Tập huấn Hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017”.

.

Tham dự Hội nghị tập huấn về phía Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ có Ông  Nguyễn Sỹ Đăng – Phó Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ và Ông Đặng Quốc Huy – Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ. Về phía Sở KH&CN Quảng Nam có Bà Lê Thủy Trinh – Phó Giám đốc Sở KH&CN và các anh chị đại diện các phòng ban liên quan thuộc Sở.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bà Lê Thủy Trinh nêu rõ tầm quan trọng của Luật chuyển giao công nghệ năm 2017 đối với các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp.