Trung tâm Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo Quảng Nam tập huấn xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón quy mô hộ gia đình tại huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam.

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 và Tháng hành động vì môi trường, Hội Nông dân và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Duy Xuyên đã tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền phân loại rác thải tại hộ gia đình và giảm thiểu rác thải nhựa tại khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân trong việc bảo vệ môi trường ở khu dân cư, nhất là việc xử lý rác thải sinh hoạt ở mỗi hộ gia đình theo đúng quy trình đảm bảo hợp vệ sinh đồng thời hướng dẫn quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh bằng cách tận dụng các loại phế phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp, rác thải hữu cơ và nguồn phân chuồng trong chăn nuôi để sản xuất phân hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Hội nghị tập huấn quy trình sản xuất và sử dụng phân hữu cơ vi sinh nghị diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 09-10/6/2022 tại 3 xã gồm: xã Duy Phước, Duy Vinh và Duy Thành với 240 cán bộ, hội viên nông dân tham gia với sự hỗ trợ về báo cáo viên của Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo Quảng Nam với nội dung tập huấn về Ứng dụng chế phẩm sinh học để xử lý rác thải làm phân bón hữu cơ vi sinh theo hướng lấy thực hành là chính, với phương châm “cầm tay chỉ việc”. 

Hội nghị đã góp phần quan trọng giúp cho người dân có kỹ năng ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp từ đó làm tăng năng suất cây trồng trên đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập, góp phần cải thiện đời sống, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

 

Tin liên quan