Đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Tiêu Tiên Phước của tỉnh Quảng Nam

Khi nói đến Tiên Phước là người ta nghĩ ngay đến Tiêu Tiên Phước – sản phẩm đặc sản của địa phương. Tiêu Tiên Phước nổi tiếng là loại tiêu có chất lượng hảo hạng với mùi thơm đặc trưng, vì vậy giá thị trường tiêu Tiên Phước luôn cao gấp nhiều lần (gấp 7-10 lần) so với hạt tiêu của các địa phương khác trong cả nước, nhưng vẫn được người tiêu dùng chấp nhận là một minh chứng cho chất lượng vượt trội.

Xác định được giá trị của cây tiêu Tiên Phước, trong những năm gần đây quyền địa phương đã có nhiều chính sách phát triển cây tiêu Tiên Phước và sản phẩm tiêu Tiên Phước hiện đã được Cục Sở hữu tuệ cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp dưới hình thức nhãn hiệu tập thể do Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Nhật Linh làm chủ sở hữu nhãn hiệu và sản phẩm đang phát triển trên thị trường tương đối tốt. 

Để thương hiệu hạt tiêu Tiên Phước tiếp tục được khẳng định về chất lượng, nâng cao vị thế của cây tiêu trong cơ cấu cây trồng của địa phương và khẳng định thương hiệu của một loại đặc sản địa phương, đưa cây tiêu Tiên Phước thành cây trồng chính cho nhân dân vùng đồi núi, khai thác được lợi thế khí hậu, đất đai vùng núi để trồng cây tiêu theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo vùng nguyên liệu nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng núi, trực tiếp bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ môi trường sinh thái thì việc “Xây dựng Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tiêu Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam” là rất cần thiết.

Xuất phát từ những lý do đó, trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Tiên Phước, Sở KHCN Quảng Nam đã tham mưu UBND tỉnh đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thực hiện từ năm 2022 “ Đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Tiêu Tiên Phước của tỉnh Quảng Nam”  nhiệm vụ đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt thực hiện tại Quyết định số 3330/QĐ-BKHCN ngày 21/12/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ thuộc “Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030”, bắt đầu thực hiện từ năm 2022, theo đó Viện Thổ nhưỡng Nông hóa – cơ quan chủ trì thực hiện dự án.

Với mục tiêu giới thiệu, công bố nội dung và kế hoạch triển khai nhiệm vụ cũng như giới thiệu các đơn vị tham gia triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới; hôm nay ngày 24/6/2022 Viện Thổ nhưỡng Nông hóa phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ.

Tham dự Hội nghị có đại diện văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng; đại diện các Sở NN&PTNT; Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo UBND huyện Tiên Phước, các phòng ban liên quan; UBND các xã; Công ty TNHH Sơn Tiến; HTX sản xuất TMDV QNA Farm, Đài truyền thanh – Phát lại truyền hình Tiên Phước và đặc biệt còn có các hộ dân trực tiếp sản xuất cây tiêu Tiên Phước cũng tham gia Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận các giải pháp để triển khai hiệu quả các nội dung của dự án, giải đáp những thắc mắc của đại biểu về việc triển khai và vận hành chỉ dẫn địa lý trong thực tế.