HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN NĂM 2022

           Ngày 27/7/2022, tại huyện Thăng Bình, Sở Khoa học - Công nghệ phối hợp với UBND huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị ngành Khoa học và Công nghệ cấp huyện năm 2022, nhằm đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. 

          Tham dự Hội nghị có hơn 100 đại biểu tham dự là đại diện lãnh đạo UBND và các phòng chuyên môn của các huyện, thị xã, thành phố; các Tổ chức, Hợp tác xã tham gia thực hiện dự án chuyển giao, ứng dụng theo cơ chế Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, trường Đại học Nông Lâm Huế, Viện nghiên cứu khoa học Miền Trung; Đại học Quảng Nam, trường Cao đẳng y tế Quảng Nam, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu từ các Trường Đại học, Viện Nghiên cứu; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh có đồng chí Hồ Quang Bửu Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị.