Tổ chức đánh giá tại các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022

      Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là giải thưởng cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Giải thưởng vừa là mục tiêu, vừa là động lực để các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm của mình. 

   Năm 2022, có 05 doanh nghiệp nộp hồ sơ tham gia GTCLQG: Chi nhánh Công ty TNHH Lixil Việt Nam tại Quảng Nam; Công ty TNHH MTV Sản xuất Nhíp Ô tô Chu Lai Trường Hải; Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Quyết Thắng; Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Dương Kính; Công ty TNHH MTV Phát triển Kỹ thuật Kính Ức Thịnh Việt Nam

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là giải thưởng cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Giải thưởng vừa là mục tiêu, vừa là động lực để các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm của mình. 

Năm 2022, có 05 doanh nghiệp nộp hồ sơ tham gia GTCLQG: Chi nhánh Công ty TNHH Lixil Việt Nam tại Quảng Nam; Công ty TNHH MTV Sản xuất Nhíp Ô tô Chu Lai Trường Hải; Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Quyết Thắng; Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Dương Kính; Công ty TNHH MTV Phát triển Kỹ thuật Kính Ức Thịnh Việt Nam

Từ ngày 03 đến ngày 11/8/2022, đoàn đánh giá tại doanh nghiệp do Sở Khoa học và Công nghệ thành lập trên cơ sở đề xuất của Hội đồng sơ tuyển GTCLQG tỉnh Quảng Nam năm 2022 đã tiến hành đánh giá tại 05 doanh nghiệp nêu trên. Đoàn đánh giá do Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển tỉnh làm trưởng đoàn và Tổ chuyên gia là các cán bộ của Sở Công thương, Sở Xây dựng và Sở Khoa học và Công nghệ. Trên cơ sở báo cáo đánh giá thống nhất của Tổ chuyên gia đánh giá trên hồ sơ, Đoàn đánh giá tiến hành kiểm tra thực tế tại các doanh nghiệp. 

Qua quá trình đánh giá tại doanh nghiệp, Đoàn đánh giá đã ghi nhận những nỗ lực và cố gắng của doanh nghiệp trong quá trình tham gia xây dựng hồ sơ tham gia GTCLQG năm 2022, đồng thời nêu ra một số nội dung cần hoàn chỉnh tại Báo cáo giới thiệu doanh nghiệp, Báo cáo đánh giá theo 07 tiêu chí của GTCLQG và hồ sơ kèm theo, làm cơ sở cho doanh nghiệp hoàn chỉnh để trình Hội đồng sơ tuyển tỉnh./.

Tin liên quan