Ký kết Chương trình hợp tác Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022 – 2025

Chiều ngày 17/8/2022, tại Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và đồng chí Đoàn Quang Vinh – Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng đã tiến hành ký kết Chương trình hợp tác Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022 – 2025.

Theo Chương trình, hai bên sẽ tiến hành hợp tác nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trên các lĩnh vực thuộc thế mạnh của Trường như: Biến đổi khí hậu; dược liệu; nông nghiệp thông minh; cơ khí chế tạo; logistic; đa dạng sinh học; chuyển đổi số; các lĩnh vực khác liên quan đến công nghệ 4.0…Hợp tác trong việc tăng cường năng lực, tiềm lực khoa học và công nghệ như hỗ trợ chuyên gia, đào tạo nhân lực, hỗ trợ xây dựng các chiến lược, kế hoạch về khoa học và công nghệ; hỗ trợ triển khai các hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, để triển khai có hiệu quả mục tiêu, nội dung hợp tác, tăng cường sự phối hợp và trách nhiệm của 02 bên trong quá trình triển khai chương trình hợp tác, hai bên cũng đã ký kết Kế hoạch liên tịch triển khai Chương trình hợp tác từ nay đến cuối năm 2023. 

Tin liên quan