Thông báo số 1060/TB-SKHCN ngày 19/8/2022

Về việc Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam tại buổi làm việc với các phòng, đơn vị ,Tổ chuyển đổi số về việc triển khai hoạt động ứng dụng CNTT xây dựng CSDL chuyên gia khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam

Tin liên quan