Truy xuất nguồn gốc- Nâng giá trị thương hiệu

Trong khuôn khổ Hội chợ trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Nam lần thứ III-2022, ngày 14-17/9/2022), Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam phối hợp Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia thuộc  Tổng cục TCĐLCL tiến hành khảo sát thông tin về hoạt động, khả năng áp dụng và nhu cầu thực hiện truy xuất nguồn gốc (TXNG) của các đơn vị cung ứng, sản xuất, kinh doanh, phân phối và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh phục vụ cho việc xây dựng hệ thống thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa của tỉnh và vận hành, kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.