Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 (đợt 1), lần 2 cho nhiệm vụ “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Quảng Nam”

Tin liên quan