Hội nghị Tập huấn Chuyển đổi số cho doanh nghiệp, phổ biến các chương trình, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

          Sáng ngày 12-10-2022, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tập huấn Chuyển đổi số cho doanh nghiệp, phổ biến các chương trình, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Description: F:\2022\DangWeb\Tin\SHTT\CGCN\z3792747042897_5c67ff86f25934c8a7c5d00d685ebec2.jpg

         Tham dự hội nghị có sự tham dự của Tiến sĩ  Nguyễn Trường Phi- Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính,  Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ thuộc Bộ Khoa học và công nghệ; Ông  Nguyễn Phi Thạnh- Giám đốc Sở; Bà Lê Thủy Trinh- Phó giám đốc Sở và Bà Lê Thị Xuân Tuyền – Chánh văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam cùng gần 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và Phóng viên của Đài  PTTH của tỉnh và báo Quảng Nam về dự và đưa tin.