Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xét duyệt thuyết minh giao trực tiếp dự án

Ngày 30/11/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN cấp tỉnh tư vấn xét duyệt Thuyết minh giao trực tiếp dự án : “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất gói gia vị dinh dưỡng nhằm hoàn thiện sản phẩm phở sắn ăn liền tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam”. Mời PGS.TS. Nguyễn Văn Toản, Trưởng Khoa Cơ khí và Công nghệ, trường Đại học Nông lâm Huế - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Dự án : “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất gói gia vị dinh dưỡng nhằm hoàn thiện sản phẩm phở sắn ăn liền tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam” do Công ty Cổ phần Caromi chủ trì thực hiện, Trường Đại học bách Khoa Đà Nẵng là cơ quan hỗ trợ ứng dụng chuyển giao. Công nghệ được tổ chức hỗ trợ chuyển giao công nghệ áp dụng trong dự án được kế thừa từ nhiệm vụ cấp nhà nước “Sản xuất bột gia vị dinh dưỡng từ cơ thịt sẫm màu cá ngừ bằng công nghệ sinh học”. Nghiệm thu theo QĐ số 1571/QĐ-BCT ngày 6/6/2019 của Bộ Công Thương. 

Dự án thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu sau:

 - Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất gói gia vị dinh dưỡng cho Công ty Cổ phần Caromi thuộc huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam;

 - Chuyển giao và tiếp nhận thành công quy trình công nghệ sản xuất gia vị dinh dưỡng cho Công ty Cổ phần Caromi thuộc huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam;

 - Xây dựng mô hình sản xuất gói gia vị dinh dưỡng cho phở sắn ăn liền đảm bảo chất lượng theo quy định hiện hành.

 - Đào tạo cán bộ kỹ thuật của Công ty Cổ phần Caromi nắm vững và làm chủ quy trình công nghệ sản xuất gói gia vị dinh dưỡng.

 - Hoàn thiện bao bì, nhãn mác và các thủ tục công bố sản phẩm phở sắn ăn liền cho Công ty Cổ phần Caromi thuộc huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

 - Xây dựng được mô hình liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân  để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.