Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xét duyệt thuyết minh giao trực tiếp dự án

Ngày 9/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN cấp tỉnh tư vấn xét duyệt Thuyết minh giao trực tiếp dự án : Ứng dụng năng lượng mặt trời tích hợp công nghệ sấy động để nâng cao hiệu quả chế biến nông sản, thực phẩm trên địa bàn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Mời PGS TS GVCC Võ Chí Chính, Khoa Công nghệ nhiệt – Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa- ĐH  Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Dự án : “Ứng dụng năng lượng mặt trời tích hợp công nghệ sấy động để nâng cao hiệu quả chế biến nông sản, thực phẩm trên địa bàn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam” do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Ninh chủ trì thực hiện, Công ty TNHH Giải pháp công nghệ thông minh ITS (292/42/6 Bà Hạt, P 9, Q 10 TP Hồ Chí Minh ) là cơ quan hỗ trợ ứng dụng chuyển giao. 

Công nghệ được tổ chức hỗ trợ chuyển giao công nghệ áp dụng trong dự án được kế thừa kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học đặt hàng của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh về việc ứng dụng năng lượng mặt trời sấy cá sặc rằn và đã trải qua rất nhiều các cải tiến liên tục trong hơn 3 năm qua. Công nghệ và thiết bị sấy động ứng dụng năng lượng mặt trời đã đoạt nhiều giải thưởng khoa học kỹ thuật trong thời gian qua như giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh lần thứ 25 (2018); giải Nhì cuộc thi Sáng tạo trong tầm tay của bộ Khoa học và Công nghệ (2019); giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2020); giải Ba Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 (2021).Thiết bị và công nghệ sấy động ứng dụng năng lượng mặt trời đã được đăng ký bằng độc quyền sáng chế.