ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ TRONG X QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ

Ngày 24/12/2022 Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân tổ chức lớp tập huấn về an toàn bức xạ cho nhân viên bức của các cơ sở X quang y tế trên địa bàn tỉnh.

Description: D:\ATBX\hình 6.jpg
Description: D:\ATBX\hình 7.jpg

Trong y tế, thiết bị bức xạ là công cụ chẩn đoán bệnh rất quan trọng trong việc khám, phục vụ chữa bệnh cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những tác dụng mà ứng dụng bức xạ đem lại cho đời sống, thì chiếu xạ liều cao có thể gây ra sự tổn thương mang bệnh lý đối với các tế bào cơ thể người. Chính vì vậy, việc quản lý và yêu cầu các cơ sở có sử dụng thiết bị bức xạ thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ là rất quan trọng.

          Tại lớp tập huấn, các học viên đã được các giảng viên của Viện Khoa học và Kỹ Thuật Hạt nhân truyền đạt một số kiến thức cơ bản về: Bức xạ ion hoá; tương tác của bức xạ gamma và tia X với vật chất; ghi đo bức xạ; hiệu ứng sinh học của bức xạ; bảo vệ chống chiếu xạ ngoài, giới thiệu hệ thống các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn bức xạ,... Đồng thời, hướng dẫn việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

Tất cả các học viên tham dự lớp học chấp hành nghiêm túc nội quy của lớp học ./. 

Tin liên quan