Kết luận của Giám đốc Sở KH&CN tại cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tại Sở Khoa học Công nghệ về đánh giá kết quả thực hiện năm 2022 và xây dựng kế hoạch chuyển đổi số năm 2023

Tin liên quan