HỘI NGHỊ SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2023

Sáng ngày 09/3/2023, Hội nghị về Sở hữu trí tuệ năm 2023 do Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì đã được tổ chức tại thành phố Huế.

Cùng với các Sở KH&CN trên cả nước, các viện, trường và tổ chức có liên quan trong hoạt động sở hữu trí tuệ, đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam do đồng chí Nguyễn Phi Thạnh làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thành Đạt – Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu chỉ đạo, đồng chí đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong năm qua và nêu lên những định hướng phát triển trong thời gian đến.

Tại hội nghị đồng chí Trần Lê Hồng – Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đã Báo cáo tổng quan hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp năm 2022 ở trung ương và địa phương, định hướng nhiệm vụ năm 2023. 

Năm 2022, một khối lượng lớn công việc trong công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ở Trung ương đã được thực hiện. Hoạt động sở hữu trí tuệ ngày càng gắn kết với hoạt động chung của Chính phủ, Bộ KH&CN, các Bộ/ngành và địa phương. Sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội các địa phương và quốc gia. 

Công tác quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp của các địa phương trong năm 2022 đã đạt được những thành tựu nhất định, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương như hiệu quả của hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về sở hữu công nghiệp, hoạt động tư vấn, hướng dẫn đăng ký xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, công tác khuyến khích, hỗ trợ hoạt động sáng kiến, sáng tạo. Một số địa phương tiêu biểu như TP. Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Dương, Sơn La, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Nam Định,… đã thực hiện công tác quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp đạt kết quả tốt. 

Công tác xây dựng chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước và điểm nhấn là việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Hội nghị cũng được nghe chuyên đề về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 – những vẫn đề đặt ra cho hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ở địa phương do đồng chí Hoàng Anh – Cục Sở hữu trí tuệ trình bày.

Nhiều tham luận hay đã được các địa phương như Cần Thơ, Bắc Giang, Hà Tĩnh,… chia sẻ và được hội nghị thảo luận sôi nổi như: Xây dựng và triển khai chiến lược sở hữu trí tuệ; Đổi mới và nâng cao hiệu quả phát triển tài sản trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, bảo hộ tài sản trí tuệ ra nước ngoài đối với sản phẩm chủ lực; Đổi mới sáng tạo trong phát triển tài sản trí tuệ hiện nay: tiếp cận từ góc độ quản lý nhà nước.