Tập huấn duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam tổ chức 02 lớp tập huấn duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023; nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho lãnh đạo, công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ HTQLCL; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HTQLCL, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam.

Hai lớp tập huấn diễn ra 04 ngày từ ngày 04-07/4/2023 với sự tham dự của  126 học viên đến từ các Sở, ban, ngành, chi cục thuộc Sở và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Description: C:\Users\Dell\Desktop\Dang ky tap huan ISO\So nganh\z4236098019485_a0910584d60847b3648f89253404a1e9.jpg

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên là chuyên gia Viện Năng suất Việt Nam cung cấp các kiến thức cơ bản của TCVN ISO 9001:2015 ; trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc giúp học viên nắm bắt những kiến thức đã được học, từ đó vận dụng có hiệu quả trong đơn vị mình./.

Tin liên quan