LÀM VIỆC VỚI UBND HUYỆN NAM GIANG, HUYỆN ĐẠI LỘC VÀ HUYỆN PHƯỚC SƠN VỀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN NĂM 2023

Nằm trong khuôn khổ Kế hoạch năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp huyện cho các địa phương, sáng ngày 13/4/2023, đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam do đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – Giám đốc Sở, làm trưởng đoàn đã làm việc với các huyện Nam Giang, Đại Lộc và Phước Sơn tại trụ sở UBND huyện Nam Giang. 

Buổi làm việc với sự tham gia của đồng chí Nguyễn Đăng Chung – Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, đồng chí Lê Đỗ Tuấn Khương – Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, đồng chí Đỗ Hoài Xoan – Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cùng đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng, chuyên viên phụ trách KH&CN của 3 huyện Nam Giang, Đại Lộc và Phước Sơn.

Tại đây, đoàn công tác đã nghe đại diện các địa phương báo cáo về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022, kế hoạch năm 2023 và các khó khăn, vướng mắc, đề xuất của các địa phương trong quá trình quản lý, triển khai công tác khoa học - công nghệ cấp huyện. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh đánh giá cao những kết quả đạt được của các địa phương trong năm 2022 và nhấn mạnh: Khoa học công nghệ là một trong những mũi nhọn được Đảng và Nhà nước quan tâm hiện nay. Bộ Khoa học và Công nghệ đang khẩn trương rà soát và không ngừng hoàn chỉnh thể chế để định hướng, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ. Theo đó, tỉnh Quảng Nam đã và đang có rất nhiều cơ chế mang tính đột phá nhằm tạo điều kiện và động lực cho các địa phương tăng cường hoạt động KH&CN. Tuy nhiên, hiện nay các địa phương chưa thật sự quan tâm đúng mực đến khoa học công nghệ, thực hiện các chương trình KH&CN chưa gắn chặt với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương nên chưa thực sự phát huy hết hiệu quả của việc ứng dụng KH&CN vào thực tiễn.

Trong thời gian đến, công tác quản lý KH&CN cấp huyện cần được điều chỉnh, tháo gỡ một số nội dung sau: Các địa phương cần chủ động hơn nữa trong công tác quản lý, xây dựng kế hoạch triển khai để hoạt động KH&CN cấp huyện ngày một hiệu quả, thiết thực và góp phần phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Đề nghị lãnh đạo địa phương quan tâm phát triển khoa học công nghệ bằng nhiều hình thức, đặc biệt chú trọng tăng cường nhân rộng ứng dụng các kết quả của nhiệm vụ KH&CN vào thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với danh mục nhiệm vụ KH&CN mới, cần chú trọng những vấn đề cấp thiết, tập trung vào những thế mạnh cũng như định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: đánh giá tiềm năng phát triển của sản phẩm OCOP, khôi phục ẩm thực của đồng bào dân tộc để phát triển du lịch, phát triển tiềm năng, lợi thế của những sản phẩm đặc sản cũng như điều kiện địa lý của địa phương để định hướng, phát triển,… đồng thời gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình phát triển khoa học công nghệ để phát huy tối đa nguồn lực về con người cũng như tài chính của cộng đồng; tăng cường khai thác thông tin cơ sở dữ liệu về các nhiệm vụ KH&CN trên các trang thông tin của tỉnh và của Sở KH&CN Quảng Nam.

Về phía các phòng ban chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ cần  hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp huyện, sở hữu trí tuệ, hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng,… cho cán bộ phụ trách KH&CN thông qua các lớp tập huấn; hướng dẫn các địa phương triển khai xây dựng kế hoạch kinh phí hoạt động KH&CN, hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp trong việc thanh quyết toán các hồ sơ, thủ tục về cơ chế hỗ trợ KH&CN, các nội dung về hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN khác có liên quan. Đặc biệt, để chủ động nguồn kinh phí cho hoạt động KH&CN cho năm kế tiếp, ngay từ  đầu năm các địa phương cần chủ động đề xuất, xây dựng danh mục các nhiệm vụ KH&CN để UBND tỉnh phân bổ kinh phí vào đầu năm sau kịp thời ./.

Tin liên quan