Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023

Ngày 26 tháng 4 hằng năm được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) chọn làm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới. Để kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023, WIPO đưa ra thông điệp Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo” đề cao sức sáng tạo của phụ nữ và khuyến khích phụ nữ tìm hiểu và sử dụng hiệu quản công cụ Sở hữu trí tuệ.

    Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023 là dịp để tôn vinh tất cả những người phụ nữ tài năng trên toàn thế giới. Hãy hướng tới bình đẳng giới trong hoạt động sở hữu trí tuệ và giải phóng sự khéo léo, sáng tạo của phụ nữ, trẻ em gái ở khắp mọi nơi. Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một ngày mai tốt đẹp hơn.