LÀM VIỆC VỚI UBND HUYỆN QUẾ SƠN, HUYỆN NÔNG SƠN VÀ HUYỆN HIỆP ĐỨC VỀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN NĂM 2023

Sáng ngày 20/4/2023 vừa qua, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – Giám đốc Sở Trưởng đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam làm việc với các huyện Quế Sơn, Nông Sơn và Hiệp Đức tại trụ sở UBND huyện Quế Sơn. 

Buổi làm việc với sự tham gia của đồng chí Nguyễn Minh Châu – Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, đồng chí Nguyễn Ngọc Hoàng Việt – Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức, cùng đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng, chuyên viên phụ trách KH&CN của ba huyện Quế Sơn, Nông Sơn và Hiệp Đức.

Đoàn công tác đã nghe đại diện các địa phương báo cáo về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022, kế hoạch năm 2023 và các khó khăn, vướng mắc, đề xuất của các địa phương trong quá trình quản lý, triển khai công tác khoa học - công nghệ cấp huyện. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh đánh giá cao những kết quả đạt được của các huyện, ghi nhận sự quan tâm của lãnh đạo các địa phương đến hoạt động KH&CN trong những năm gần đây. Có một số đề tài, dự án thuộc nhiều chương trình khác nhau về KH&CN được triển khai thực hiện trên địa bàn các địa phương và đem lại hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội như: Đề tài “Xây dựng mô hình nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản rau sen Đại Bình”, đề tài “Xây dựng mô hình sản xuất rượu Bưởi Đại Bình huyện Nông Sơn” của huyện Nông Sơn, dự án "Ứng d­ụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển bò thịt F2 từ phương pháp lai giữa bò đực BBB và bò cái lai Zêbu trên địa bàn huyện Hiệp Đức" thuộc chương trình Hỗ trợ các dự án “Chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi và nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo cơ chế Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam,…