Tập huấn hướng dẫn đăng ký sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 30/5/2023 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam và UBND huyện Nam Trà My tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn đăng ký sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tham gia hội nghị có đại diện các phòng ban liên quan của UBND huyện Nam Trà My, các doanh nghiệp và các cá nhân có hoạt động sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm sâm Ngọc Linh thuộc huyện Nam Trà My.

Description: F:\2023\DangWeb\Tin\QLCN\ảnh 1.jpg

  Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam giới thiệu tổng quan về tầm quan trọng của việc đăng ký, bảo vệ và khai thác quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý sâm Ngọc Linh của tỉnh Quảng Nam; hướng dẫn thủ tục hồ sơ đăng ký sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm Sâm củ và đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn về kỹ thuật trồng và chăm sóc Sâm Ngọc Linh. Trong đó tập trung chủ yếu vào hướng dẫn các hồ sơ, thủ tục cho các hộ dân khi thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ. Đây là việc làm cần thiết nhằm giúp các hộ dân hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ. Từ đó để nâng cao giá trị cũng như chất lượng của sản phẩm.

Tin liên quan