Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

 

          Chiều ngày 09/01/2024, Sở Khoa học và công nghệ Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. 

          Trong năm 2023, Hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh đã đổi mới tích cực về cơ chế, chính sách, các nghiên cứu khoa học gắn với nhu cầu thực tiễn, đáp ứng được các vấn đề cấp bách của tỉnh như cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chín. Bên cạnh đó, hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ, phục vụ sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

      Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Phi Thạnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Giám đốc Sở Nguyễn Phi Thạnh biểu dương những thành tựu của Sở Khoa học và Công nghệ đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời, lưu ý một số vấn đề trọng tâm trong năm 2024 và năm 2025: