Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm định phương tiện đo tại Trung tâm KHCN &ĐMST Quảng Nam

Triển khai thực hiện Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt, ban hành Kế hoạch thanh tra của tỉnh Quảng Nam năm 2024, Thanh tra Sở KH&CN đã tiến hành Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm định phương tiện đo tại Trung tâm KHCN &ĐMST Quảng Nam từ ngày 13/3/2024 đến ngày 15/3/2024. Thực hiện Điều 79 Luật Thanh tra năm 2022, Thanh tra Sở KH&CN công bố kết luận thanh tra, nội dung toàn văn các kết luận thanh tra theo các file dưới đây

45/KL-TTra

Tin liên quan