Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thiết bị điện - điện tử

Triển khai thực hiện Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt, ban hành Kế hoạch thanh tra của tỉnh Quảng Nam năm 2024, Thanh tra Sở KH&CN đã tiến hành Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng và nhãn hàng hóa trong hoạt động kinh doanh thiết bị điện - điện tử tại 03 có sở kinh doanh từ ngày 26/3/2024 đến ngày 28/3/2024. Thực hiện Điều 79 Luật Thanh tra năm 2022, Thanh tra Sở KH&CN công bố kết luận thanh tra, nội dung toàn văn các kết luận thanh tra theo các file dưới đây

46-KLTTra-Dienmayxanh-TamKy

47-KLTTra-CoopMart-TamKy

48-KL-TTra_CNCTyTNHHCaoPhongQN-sieuthidienmaycholon

Tin liên quan