Tọa đàm “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ”

Ngày 17/5/2024, tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tọa đàm “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ”.

Đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì tọa đàm. Tham dự có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Ban Giám đốc Sở cùng toàn thể đảng viên, quần chúng của Sở Khoa học và Công nghệ.

 

 

Tại buổi tọa đàm, đại biểu được nghe tham luận “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ” và tập trung thảo luận, phân tích làm rõ thực trạng, nhận diện, tìm ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm ở cơ quan.

  Phát biểu kết luận tọa đàm, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã tiếp thu ý kiến thảo luận, kết luận chỉ đạo một số nội dung cần tập trung triển khai trong thời gian tới: (1) Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt. (2) Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy trình xử lý công việc tại cơ quan. (3) Biểu dương, khen thưởng thỏa đáng đối với cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ. (4) Định kỳ, rà soát, đánh giá công tác cán bộ. (5) Tăng cường công tác đào tạo, xây dựng ý thức tự học tập, tự đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (6) Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát. 

          Cũng dịp này, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; đồng thời tuyên dương, khen thưởng 06 cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Tin liên quan