Tham dự Hội nghị kết nối cung - cầu công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ vào ngày 06/6/2024 tại thành phố Tam Kỳ

Mời tham dự Hội nghị kết nối cung - cầu công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ vào ngày 06/6/2024 tại thành phố Tam Kỳ 

Ngày 28/5/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam đã có Giấy mời số 777/GM-SKHCN về việc mời  tham dự Hội nghị kết nối cung - cầu công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Cụ thể như sau: 

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có cơ hội kết nối cung - cầu công nghệ, đổi mới công nghệ, thiết bị,  máy móc phục vụ việc nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa trong các lĩnh vực như chế biến, bảo quản nông sản, thực phẩm; khử mùi  xanh sạch thân thiện môi trường; khí và ứng dụng công nghệ thông tin chăm sóc khách hàng đa kênh – toàn diện,… Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng  tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu công nghệ, phát triển thị trường KH&CN thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào 08 giờ ngày 6/6/2024 (Thứ năm). 

2. Địa điểm: Khách sạn Lê Dung, 32 Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

3. Thành phần tham: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân trên địa bản tỉnh Quảng Nam.

Để chuẩn bị tốt cho Hội nghị, đề nghị doanh nghiệp/hợp tác xã/ tổ chức/ cá nhân  đăng ký danh sách tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 02/6/2024  theo địa chỉ 54 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam.

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ, 54 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam; điện thoại: 0905189619 ( A.Vũ).   

Sở Khoa học và Công nghệ Trân trọng kính mời nghị doanh nghiệp/hợp tác xã/ tổ chức/ cá nhân đăng ký danh sách tham dự Hội nghị.

 

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm: Giấy mời số 777.GM.SKHCN và  Biểu mẫu đăng ký.pdf

Tin liên quan