Hội thảo "Đánh giá thực trạng và định hướng nghiên cứu cây lòn bon tỉnh Quảng Nam"

Ngày 21/12/2015, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam phối hợp với Viện thổ nhưỡng nông hóa tổ chức hội thảo khoa học “Đánh giá thực trạng và định hướng nghiên cứu cây lòn bon tỉnh Quảng Nam” trong khuôn khổ đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu các giải pháp cải thiện chất lượng và nâng cao năng suất lòn bon của tỉnh Quảng Nam”.

Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu đề tài “Xây dựng khung phần mềm dùng chung cho dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Nam”

Ngày 09 tháng 12 năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu đề tài “Xây dựng khung phần mềm dùng chung cho dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Nam”.

Xây dựng mô hình truyền thông phòng chống cúm A tại trường học

Ngày 3.7, Sở KH-CN tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình truyền thông phòng chống cúm A tại trường học”, do Th.S. Nguyễn Thị Liên, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe (Sở Y tế) chủ trì.

Dự án khoa học và công nghệ lớn nhất tỉnh Quảng Nam - Hướng mới cho ngành ô tô Việt Nam.

Ngày 26/12, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng dự án KH&CN “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe khách giường nằm cao cấp mang thương hiệu Việt Nam dưới sự uỷ quyền về ký kết hợp đồng và quản lý dự án của UBND tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 12/12/2014. Tham dự lễ ký kết có ông Vũ Đình Hậu - Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành Kinh tế - Kỹ thuật, ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan.