Phải nâng cao chất lượng nông sản xuất khẩu sang Canada

Hội thảo “Hợp tác kỹ thuật - Thúc đẩy tuân thủ quy định đối với hàng hóa nông sản xuất khẩu sang Canada”

Phần lớn pháp luật Việt Nam về quản lý chuyên ngành đã tương thích với EVFTA

Hội thảo tham vấn rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết EVFTA về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Cảnh báo nguy hiểm với đồ chơi hạt nhựa nở Trung Quốc

Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa vừa phát đi cảnh báo về đồ chơi hạt nhựa nở Trung Quốc có nguy cơ nguy hiểm tới an toàn sức khỏe của trẻ nhỏ

APMP 2016 hướng vào nâng cao chất lượng và an toàn cuộc sống

Hội nghị toàn thể Chương trình Đo lường Châu Á – Thái Bình Dương lầm thứ 32 và các sự kiện liên quan (APMP 2016) được Viện Đo lường Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL), Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) tổ chức.

Mỹ áp dụng quy định mới trong tiêu chuẩn quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em

Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) cho biết, tổ chức này đã cập nhật những điểm mới của ASTM 963 quy định về đồ chơi trẻ em.