Kiểm tra đo lường máy bắn tốc độ, máy đo nồng độ cồn

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam thực hiện việc kiểm tra việc chấp hành theo qui định của pháp luật về việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 tại Công an thành phố Tam Kỳ

Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết phối hợp hoạt động với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2030

Trong giai đoạn 2021 – 2030, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ ưu tiên thực hiện hiệu quả các Chương trình KH&CN cấp quốc gia, tập trung vào các sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp, sản phẩm lợi thế của địa phương. Đặc biệt chú trọng đến nghiên cứu phát triển công nghệ chế biến, công nghệ bảo quản, đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo nên những đột phá về chất lượng và nâng cao giá trị gia tăng và cải thiện sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

Ứng dụng công nghệ cao nâng giá trị nông sản Việt

Trong giai đoạn 2021-2030 Việt Nam sẽ phát triển, chuyển giao nhiều công nghệ tiên tiến, nâng giá trị các sản phẩm chủ lực như lúa gạo, cafe, tôm...