Hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022

Ngày 21 tháng 4 hằng năm được Liên hợp quốc (UN) chọn làm Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới trong mọi khía cạnh của sự phát triển con người. Ngày 26 tháng 4 hằng năm được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) chọn làm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới.

Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với UBND huyện Đông Giang triển khai dự án theo cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 và Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh

Năm 2021, UBND huyện Đông Giang đã đề xuất đặt hàng dự án thực hiện theo cơ chế Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh “Ứng d¬ụng tiến bộ kỹ thuật phát triển mô hình chăn nuôi heo cỏ miền núi an toàn sinh học gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Đông Giang ”. Dự án do Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Đông Giang chủ trì thực hiện. Đến nay, UBND tỉnh đã có các Quyết định phê duyệt danh mục, phê duyệt kinh phí thực hiện dự án; Sở Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt thuyết minh, ký Hợp đồng thực hiện dự án. Thời gian thực hiện dự là 24 tháng, từ tháng 3/2022 đến tháng 02/2024.

Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2022

Ngày 17/3/2022 tại thành phố Bắc Giang, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc 2022, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo địa phương năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và những năm tiếp theo.

Hội thảo Khoa học đề tài “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây ớt A Riêu phục vụ sản xuất hàng hóa trên địa bàn huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam”

Ngày 17/01/2022, tại Phòng họp trực tuyến UBND Huyện Đông Giang – Tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Hội thảo khoa học đề tài KHCN cấp tỉnh “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây ớt A Riêu phục vụ sản xuất hàng hóa trên địa bàn huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam” do phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đông Giang chủ trì, TS.GVC. Nguyễn Văn Đức từ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế làm chủ nhiệm. Hội thảo khoa học được tổ chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp, ông Hồ Quang Minh - Phó chủ tịch UBND huyện Đông Giang chủ trì Hội thảo.

Hội nghị đầu bờ kết quả đề tài “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây ớt A Riêu phục vụ sản xuất hàng hóa trên địa bàn huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam”

Ngày 16/1/2022, tại UBND xã Mà Cooih, huyện Đông Giang,tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Hội nghị đầu bờ “Giới thiệu và quảng bá các kết quả nghiên cứu và sản phẩm của đề tài tới người dân, cán bộ chuyên môn cũng như người tiêu dùng quan tâm đến thương hiệu ớt A riêu Mà Cooih“. Hội nghị này nằm trong khuôn khổ đề tài KHCN cấp tỉnh “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây ớt A Riêu phục vụ sản xuất hàng hóa trên địa bàn huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam” do phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Đông Giang chủ trì thực hiện, TS.GVC. Nguyễn Văn Đức từ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế làm chủ nhiệm.