Hội thảo “ Đánh giá hiệu quả mô hình trồng chuối mốc nuôi cấy mô tại xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My ”

Trong khuôn khổ đề tài: “Xây dựng mô hình trồng chuối bằng giống nuôi cấy mô có năng suất và chất lượng cao tại xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My” do Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Nam chủ trì thực hiện, ThS. Mai Thị Thúy Hồng làm chủ nhiệm.

Thực trạng và giải pháp tái sử dụng bã thải nấm rơm trên địa bàn huyện Thăng Bình

Với chủ trương khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển làng nghệ xây dựng nông thôn mới, nghề trồng nấm được người dân, các ngành, chính quyền một số địa phương quan tâm đầu tư phát triển.

Hiệu quả của việc ứng dụng chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất và nấm rễ cộng sinh Mycorrhiza trên cây đậu xanh

Một trong những nội dung quan trọng của nông nghiệp hiện nay là phải áp dụng triệt để các sản phẩm có nguồn gốc sinh học trong quá trình canh tác; qua đó đảm bảo được tính ổn định, khả năng cải thiện, nâng cao độ phì đất, gia tăng hiệu quả sử dụng phân khoáng, kiểm soát từ đầu các tác nhân gây bệnh cho cây có trong đất.

Kết quả mô hình trồng rau an toàn tại huyện Phú Ninh

Trung tâm Ứng dụng và Thông tin Khoa học-Công nghệ Quảng Nam phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phú Ninh triển khai Đề tài “Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn tại xã Tam An, huyện Phú Ninh” từ năm 2017-2018.

Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật xử lý môi trường trong và sau nuôi trồng nấm tại xã Bình Trị, huyện Thăng Bình

Ngày 04/7/2018, Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH-CN tổ chức tập huấn về hướng dẫn kỹ thuật xử lý môi trường trong và sau nuôi trồng nấm tại xã Bình Trị, huyện Thăng Bình. Lớp tập huấn thu hút 50 hộ dân thuộc xã Bình Trị tham gia.