Ứng dụng chế phẩm vi sinh trong xử lý rác thải nhà bếp làm phân hữu cơ vi sinh bón cho cây xanh tại vườn nhà.

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, vừa qua vào ngày 02/6/2022 Ban Thường Trực UBMTTQ VN xã Quế Trung phối hợp với UBND cùng các ban ngành đoàn thể tổ chức phát động ngày môi trường thế giới. Lễ ra quân đã trồng hơn 5.000 cây xanh trên tất cả các tuyến đường của 9 khu dân cư. Buổi lễ đã chính thức ra mắt mô hình điểm xử lý rác thải nhà bếp làm phân hữu cơ vi sinh bón cho cây xanh tại vườn nhà; bằng cách ứng dụng chế phẩm vi sinh Tamic dạng dịch do Trung tâm Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo Quảng Nam cung cấp.

Hội thảo “ Đánh giá hiệu quả mô hình trồng chuối mốc nuôi cấy mô tại xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My ”

Trong khuôn khổ đề tài: “Xây dựng mô hình trồng chuối bằng giống nuôi cấy mô có năng suất và chất lượng cao tại xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My” do Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Nam chủ trì thực hiện, ThS. Mai Thị Thúy Hồng làm chủ nhiệm.

Thực trạng và giải pháp tái sử dụng bã thải nấm rơm trên địa bàn huyện Thăng Bình

Với chủ trương khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển làng nghệ xây dựng nông thôn mới, nghề trồng nấm được người dân, các ngành, chính quyền một số địa phương quan tâm đầu tư phát triển.

Hiệu quả của việc ứng dụng chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất và nấm rễ cộng sinh Mycorrhiza trên cây đậu xanh

Một trong những nội dung quan trọng của nông nghiệp hiện nay là phải áp dụng triệt để các sản phẩm có nguồn gốc sinh học trong quá trình canh tác; qua đó đảm bảo được tính ổn định, khả năng cải thiện, nâng cao độ phì đất, gia tăng hiệu quả sử dụng phân khoáng, kiểm soát từ đầu các tác nhân gây bệnh cho cây có trong đất.