Kết quả mô hình trồng rau an toàn tại huyện Phú Ninh

Trung tâm Ứng dụng và Thông tin Khoa học-Công nghệ Quảng Nam phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phú Ninh triển khai Đề tài “Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn tại xã Tam An, huyện Phú Ninh” từ năm 2017-2018.

Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật xử lý môi trường trong và sau nuôi trồng nấm tại xã Bình Trị, huyện Thăng Bình

Ngày 04/7/2018, Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH-CN tổ chức tập huấn về hướng dẫn kỹ thuật xử lý môi trường trong và sau nuôi trồng nấm tại xã Bình Trị, huyện Thăng Bình. Lớp tập huấn thu hút 50 hộ dân thuộc xã Bình Trị tham gia.

Trồng bưởi trên đất bạc màu của huyện Phú Ninh

Xuất phát từ yêu cầu thực tế, qua nghiên cứu, khảo sát các yếu tố về sinh vật học và yêu cầu sinh thái của cây trồng. Trung tâm Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Nam đã nghiên cứu chọn giống và xây dựng mô hình trồng bưởi trụ lông, bưởi da xanh thâm canh bằng phân hữu cơ, kết hợp tưới bằng béc phun trên vùng đất đồi, đất bạc màu các xã thuộc huyện Phú Ninh

Triển khai phương án hỗ trợ ứng dụng tiến bộ KH&CN để sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2018

Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Phương án hỗ trợ ứng dụng tiến bộ KH&CN để sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng tại 140 xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 -2020.

Hội thảo “Xây dựng mô hình trồng rau an toàn tại xã Tam An, huyện Phú Ninh”

Trong khuôn khổ đề tài: “Xây dựng mô hình trồng rau an toàn tại xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam” do Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KHCN Quảng Nam chủ trì thực hiện, ThS. Nguyễn Văn Thương làm chủ nhiệm;