Triển vọng từ cây ổi lê Đài Loan đến phát triển kinh tế hộ gia đình

Xuất phát từ định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thực tế của từng địa phương, người dân. Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KHCN Quảng Nam phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Ninh, xây dựng mô hình trồng cây ổi lê Đài Loan tại 02 xã: Tam Đàn, Tam Thái; nhằm góp phần tham gia vào chuyển dịch cơ cấu cây trồng con vật nuôi, bổ sung và làm phong phú cây trồng cho tỉnh Quảng Nam

Quy trình kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng từ chế phẩm vi sinh FBP

Chế phẩm vi sinh FBP do Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH-CN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam tiếp nhận, làm chủ công nghệ sản xuất chế phẩm và đã được ứng dụng thành công trên các loại cây trồng tại tỉnh Quảng Nam trong các năm vừa qua.

Hiệu quả của việc ứng dụng phân hữu cơ vi sinh, chế phẩm trichoderma cho cây trồng

Xuất phát từ định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của các địa phương, yêu cầu thực tế sản xuất, nguyện vọng của người dân; Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH-CN Quảng Nam thông qua các đề tài, dự án, Chương trình và chức năng của mình đã triển khai thực hiện nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trên các địa bàn của tỉnh

Xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Ổi Lê Đài Loan (Psidium guajava) tại xã Tam Thái và xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh

Căn cứ Quyết định số 3830/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND huyện Phú Ninh về việc phê duyệt triển khai thực hiện đề tài: “ Xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Ổi Lê Đài Loan (Psidium guajava) tại xã Tam Thái và xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam” do Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH-CN chủ trì, ông Huỳnh Hữu Thắng làm chủ nhiệm.